Addendum

Richard SULÍK


EUROPEAN GROUP
ECR
COUNTRY
Slovakia
NATIONAL GROUP
Sloboda a Solidarita

MEP RANKING SCORE
48.5 (336th of 749 MEPs) +info
ATTENDANCE IN PLENARY SESSIONS +info
82%
228 out of 278 sessions attended.

PARTICIPATION IN ROLL-CALL VOTES +info
88%
9051 out of 10253 votes during the mandate.

Positions of SULÍK in EP general rankings.

questions (written)
67th
motions
700th
reports
315th
report amendments
225th
opinions
207th
speeches
178th
declarations
313th

Weighted estimate of activity calculated for SULÍK is 618.99 (+info).
These meters show the rank and the proportion to averaged values.

wgh. score
234th
Avg. State
104.3%
Avg. Group
135.48%
Avg. EP
115.89%

Mean productivity calculated for SULÍK is 2.56 (+info).

productivity
259th

Tables below show current number of activities registered by SULÍK.
Averages can be changed using the lists. Click on a chart to display the individual activities.

MEP values compared to averages in

197 104.67 74.69 42.61
1 146.33 116.62 55.57
404 498.67 475 189.13


0 1.33 1.46 1.62
15 13.33 8.08 11.6
3 7.67 5.69 2.14


0 2 1.62 2.29
11 12 6.23 15.13
1264 990.33 626.31 614.19


989 645.67 387.08 83.48
82.01% 90.29% 92.97% 89.73%
88.28% 92.43% 91.36% 86.02%

Values of Richard SULÍK for each activity.
Average of ECR in Slovakia.
Average of all MEPs in Slovakia.
Average of ECR in the European Parliament.

Richard Sulik - European Parliament docs

Odpoveď na otázku na písomné zodpovedanie - Vyplácanie priamych platieb pri križovaní pozemkov - E-001379/2019(ASW)

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky : E-001379/2019

Zdroj : © Európska únia, 2019 - EP

Odpoveď na otázku na písomné zodpovedanie - Rozhodnutie o nezaradení Ruska na zoznam vysokorizikových tretích krajín so strategickými nedostatkami v systéme boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu - E-001034/2019(ASW)

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky : E-001034/2019

Zdroj : © Európska únia, 2019 - EP

Otázka na písomné zodpovedanie - Nedostatočne zodpovedaná otázka č. E-000712-19 - Fiktívne nákupy v CPC nariadení - E-001760/2019

Otázka na písomné zodpovedanie E-001760/2019
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

Zdroj : © Európska únia, 2019 - EP

Rozpravy - Maximálne denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a časy odpočinku a určovanie polohy prostredníctvom tachografov (A8-0205/2018 - Wim van de Camp) (hlasovanie) - Richard Sulík - Štvrtok, 4. apríla 2019 - Brusel - Prechodná verzia

Rozpravy - Autorské právo na digitálnom jednotnom trhu (rozprava) - Richard Sulík - Utorok, 26. marca 2019 - Štrasburg - Prechodná verzia

Otázka na písomné zodpovedanie - Prídavné látky v potravinách - E-001740/2019

Otázka na písomné zodpovedanie E-001740/2019
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

Zdroj : © Európska únia, 2019 - EP

Otázka na písomné zodpovedanie - Pravidlá a postupy pre prevádzku bezpilotných lietadiel - E-001737/2019

Otázka na písomné zodpovedanie E-001737/2019
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

Zdroj : © Európska únia, 2019 - EP

Otázka na písomné zodpovedanie - Sloboda poskytovať služby poisťovňami - E-001688/2019

Otázka na písomné zodpovedanie E-001688/2019
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

Zdroj : © Európska únia, 2019 - EP

Otázka na písomné zodpovedanie - Nové pravidlá propagácie potravín prostredníctvom letáku na Slovensku - P-001822/2019

Otázka na písomné zodpovedanie P-001822/2019
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

Zdroj : © Európska únia, 2019 - EP

Odpoveď na otázku na písomné zodpovedanie - Regulačné technické štandardy podľa smernice o distribúcii poistenia - E-000796/2019(ASW)

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky : E-000796/2019

Zdroj : © Európska únia, 2019 - EP

Odpoveď na otázku na písomné zodpovedanie - Nariadenie o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa - fiktívny nákup - E-000712/2019(ASW)

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky : E-000712/2019

Zdroj : © Európska únia, 2019 - EP

Odpoveď na otázku na písomné zodpovedanie - Sankcionovateľná povinnosť zamestnávateľa oznámiť voľné pracovné miesta - možné porušenie pravidiel hospodárskej súťaže - E-000711/2019(ASW)

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky : E-000711/2019

Zdroj : © Európska únia, 2019 - EP

Videonahrávka vystúpenia poslanca - Hlasovanie - Maximálne denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a časy odpočinku a určovanie polohy prostredníctvom tachografov (A8-0205/2018 - Wim van de Camp) (hlasovanie) - Richard Sulík - Štvrtok, 4. apríla 2019 - 11:35 - Brusel

Trvanie videonahrávky : 18''
Túto videonahrávku si môžete stiahnuť vo formáte MP4 (3Mb) alebo vo formáte WMV (4Mb)

Odmietnutie zodpovednosti : Tlmočenie rozpráv slúži na uľahčenie komunikácie a nepredstavuje autentický záznam. Za autentický záznam možno považovať len originálny prejav alebo jeho revidovaný písaný preklad.
Zdroj : © Európska únia, 2019 - EP

Otázka na písomné zodpovedanie - Plánované pokračovanie ťažby v slovenskom regióne horná Nitra do roku 2034 - E-001426/2019

Otázka na písomné zodpovedanie E-001426/2019
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

Zdroj : © Európska únia, 2019 - EP

Otázka na písomné zodpovedanie - Vyplácanie priamych platieb pri križovaní pozemkov - E-001379/2019

Otázka na písomné zodpovedanie E-001379/2019
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

Zdroj : © Európska únia, 2019 - EP

Rozpravy - Príprava zasadnutia Európskej rady 21. – 22. marca 2019 a vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ (rozprava) - Richard Sulík - Streda, 13. marca 2019 - Štrasburg - Prechodná verzia

Rozpravy - Diskusia so slovenským predsedom vlády Petrom Pellegrinim o budúcnosti Európy (rozprava) - Richard Sulík - Utorok, 12. marca 2019 - Štrasburg - Prechodná verzia

Odpoveď na otázku na písomné zodpovedanie - Povinné zmluvné poistenie traktora ako pracovného stroja počas jazdy - E-000425/2019(ASW)

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky : E-000425/2019

Zdroj : © Európska únia, 2019 - EP

Otázka na písomné zodpovedanie - Neproporčné pokuty za nedodržanie Loi Macron - pokračovanie - E-001288/2019

Otázka na písomné zodpovedanie E-001288/2019
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

Zdroj : © Európska únia, 2019 - EP

Videonahrávka vystúpenia poslanca - Autorské právo na digitálnom jednotnom trhu - Richard Sulík - Utorok, 26. marca 2019 - 10:08 - Štrasburg

Trvanie videonahrávky : 1'38''
Túto videonahrávku si môžete stiahnuť vo formáte MP4 (19Mb) alebo vo formáte WMV (25Mb)

Odmietnutie zodpovednosti : Tlmočenie rozpráv slúži na uľahčenie komunikácie a nepredstavuje autentický záznam. Za autentický záznam možno považovať len originálny prejav alebo jeho revidovaný písaný preklad.
Zdroj : © Európska únia, 2019 - EP

Otázka na písomné zodpovedanie - Ochrana kvality zdrojov podzemnej vody na Slovensku - toxická skládka odpadov vo Vrakuni - E-001168/2019

Otázka na písomné zodpovedanie E-001168/2019
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

Zdroj : © Európska únia, 2019 - EP

Odpoveď na otázku na písomné zodpovedanie - Nedostatočne zodpovedaná otázka E-005579/2018 - E-000313/2019(ASW)

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky : E-000313/2019

Zdroj : © Európska únia, 2019 - EP

Rozpravy - Spravodlivé zdaňovanie pre spravodlivú spoločnosť (tematická rozprava) - Richard Sulík - Streda, 13. februára 2019 - Štrasburg - Prechodná verzia

Odpoveď na otázku na písomné zodpovedanie - Zriadenie centralizovaného registra žiadateľov na účely prideľovania priamych platieb - P-000848/2019(ASW)

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky : P-000848/2019

Zdroj : © Európska únia, 2019 - EP

Odpoveď na otázku na písomné zodpovedanie - Povinné zmluvné poistenie motorového vozidla ako pracovného stroja počas jazdy - P-000417/2019(ASW)

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky : P-000417/2019

Zdroj : © Európska únia, 2019 - EP