Addendum

Richard SULÍK


EUROPEAN GROUP
ECR
COUNTRY
Slovakia
NATIONAL GROUP
Sloboda a Solidarita

MEP RANKING SCORE
37.5 (354th of 750 MEPs) +info
ATTENDANCE IN PLENARY SESSIONS +info
82%
216 out of 261 sessions attended.

PARTICIPATION IN ROLL-CALL VOTES +info
88%
7970 out of 9004 votes during the mandate.

Positions of SULÍK in EP general rankings.

written questions
77th
motions
688th
reports
263rd
report amendments
221st
opinions
222nd
speeches
174th
declarations
313th

Weighted estimate of activity calculated for SULÍK is 596.63 (+info).
These meters show the rank and the proportion to averaged values.

wgh. score
236th
Avg. State
102.81%
Avg. Group
134.89%
Avg. EP
116.24%

Mean productivity calculated for SULÍK is 2.60 (+info).

productivity
267th

Tables below show current number of activities registered by SULÍK.
Averages can be changed using the lists. Click on a chart to display the individual activities.

MEP values compared to averages in

181 98 71.46 40.63
1 138.33 113.15 52.01
399 491.33 469.54 183.61


0 1.33 1.46 1.59
14 13 8 11.75
3 7.67 5.69 2.08


0 1.67 1.31 2.18
12 12.33 6.08 13.75
1267 991.33 624 610.72


777 507 338 68.91
82.76% 90.68% 93.4% 89.87%
88.52% 92.43% 92.06% 86.7%

Values of Richard SULÍK for each activity.
Average of ECR in Slovakia.
Average of all MEPs in Slovakia.
Average of ECR in the European Parliament.

Richard Sulik - European Parliament docs

Otázka na písomné zodpovedanie - Nedostatočne zodpovedaná otázka E-005579/2018 - E-000313/2019

Otázka na písomné zodpovedanie E-000313/2019
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

Zdroj : © Európska únia, 2019 - EP

Otázka na písomné zodpovedanie - Povinné zmluvné poistenie motorového vozidla ako pracovného stroja počas jazdy - P-000417/2019

Otázka na písomné zodpovedanie P-000417/2019
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

Zdroj : © Európska únia, 2019 - EP

Rozpravy - Nezávislosť štatistických úradov v Európskej únii a prípad Andreasa Georgioua (rozprava) - Richard Sulík - Streda, 14. novembra 2018 - Štrasburg - Prechodná verzia

Rozpravy - Podpora globálneho paktu OSN o migrácii zo strany členských štátov EÚ (rozprava) - Richard Sulík - Utorok, 13. novembra 2018 - Štrasburg - Revidované vydanie

Rozpravy - Predbežná správa o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 – pozícia Parlamentu so zreteľom na dohodu (rozprava) - Richard Sulík - Utorok, 13. novembra 2018 - Štrasburg - Revidované vydanie

Rozpravy - Vykonávanie smernice 2011/7/EÚ o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách (rozprava) - Richard Sulík - Streda, 16. januára 2019 - Štrasburg - Prechodná verzia

Otázka na písomné zodpovedanie - Priame platby poľnohospodárom a vzťah spoločností s rovnakým konečným užívateľom výhod - E-000032/2019

Otázka na písomné zodpovedanie E-000032/2019
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

Zdroj : © Európska únia, 2019 - EP

Odpoveď na otázku na písomné zodpovedanie - Osobitný odvod obchodných reťazcov na Slovensku - P-006287/2018(ASW)

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky P-006287/2018

Zdroj : © Európska únia, 2019 - EP

Odpoveď na otázku na písomné zodpovedanie - Zrušenie striedania času - príprava návrhu - E-005579/2018(ASW)

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky E-005579/2018

Zdroj : © Európska únia, 2019 - EP

Otázka na písomné zodpovedanie - Spoločná poľnohospodárska politika a nedoplatky na daniach a odvodoch - E-006423/2018

Otázka na písomné zodpovedanie E-006423/2018
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Otázka na písomné zodpovedanie - Neproporčné pokuty za nedodržanie Loi Macron - E-006312/2018

Otázka na písomné zodpovedanie E-006312/2018
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Odpoveď na otázku na písomné zodpovedanie - Rekreačný bonus zamestnanca v Maďarsku - E-004798/2018(ASW)

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky E-004798/2018

Zdroj : © Európska únia, 2019 - EP

Videonahrávka vystúpenia poslanca - Vykonávanie smernice 2011/7/EÚ o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách (rozprava) - Richard Sulík - Streda, 16. januára 2019 - 18:02 - Štrasburg

Trvanie videonahrávky : 1'56''
Túto videonahrávku si môžete stiahnuť vo formáte MP4 (22Mb) alebo vo formáte WMV (30Mb)

Odmietnutie zodpovednosti : Tlmočenie rozpráv slúži na uľahčenie komunikácie a nepredstavuje autentický záznam. Za autentický záznam možno považovať len originálny prejav alebo jeho revidovaný písaný preklad.
Zdroj : © Európska únia, 2019 - EP

Odpoveď na otázku na písomné zodpovedanie - Stanovenie maximálnej marže predajcov vo výhodnejšom hospodárskom postavení pri predaji a nákupe potravinárskych výrobkov - P-005861/2018(ASW)

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky P-005861/2018

Zdroj : © Európska únia, 2019 - EP

Odpoveď na otázku na písomné zodpovedanie - Podmienky oprávnenosti priamych platieb - E-005457/2018(ASW)

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky E-005457/2018

Zdroj : © Európska únia, 2019 - EP

Rozpravy - Minimálny príjem pre spravodlivú Európu: právo pre občanov (tematická rozprava) - Richard Sulík - Streda, 3. októbra 2018 - Štrasburg - Revidované vydanie

Rozpravy - Prezentácia výročnej správy Dvora audítorov – 2017 (rozprava) - Richard Sulík - Streda, 24. októbra 2018 - Štrasburg - Revidované vydanie

Rozpravy - Hodnotenie Lisabonskej zmluvy (tematická rozprava) - Richard Sulík - Streda, 24. októbra 2018 - Štrasburg - Revidované vydanie

Otázka na písomné zodpovedanie - Európske osvedčenie o dedičstve vydávané v Nemecku - E-006306/2018

Otázka na písomné zodpovedanie E-006306/2018
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Odpoveď na otázku na písomné zodpovedanie - Zriadenie centralizovaného registra žiadostí o priame platby za účelom prideľovania priamych platieb - E-005499/2018(ASW)

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky E-005499/2018

Zdroj : © Európska únia, 2019 - EP

Otázka na písomné zodpovedanie - Plán transformácie uhoľného regiónu hornej Nitry - E-006289/2018

Otázka na písomné zodpovedanie E-006289/2018
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Otázka na písomné zodpovedanie - Rozšírenie ťažby v regióne horná Nitra - E-006288/2018

Otázka na písomné zodpovedanie E-006288/2018
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Rozpravy - Príprava zasadnutia Európskej rady, ktoré sa uskutoční 18. – 19. októbra 2018 (rozprava) - Richard Sulík - Utorok, 2. októbra 2018 - Štrasburg - Revidované vydanie

Odpoveď na otázku na písomné zodpovedanie - Posúdenie oprávnenosti oznamovateľa podľa návrhu smernice o ochrane osôb nahlasujúcich porušenia práva Únie - E-005076/2018(ASW)

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky E-005076/2018

Zdroj : © Európska únia, 2019 - EP

Odpoveď na otázku na písomné zodpovedanie - Revidovaná smernica o vyslaných zamestnancoch a nariadenie Rím I - E-005458/2018(ASW)

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky E-005458/2018

Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP