Addendum

Richard SULÍK


EUROPEAN GROUP
ECR
COUNTRY
Slovakia
NATIONAL GROUP
Sloboda a Solidarita

MEPRANKING SCORE
18 (434th of 749 MEPs) +info
ATTENDANCE IN PLENARY SESSIONS +info
80%
173 out of 215 sessions attended.

PARTICIPATION IN ROLL-CALL VOTES +info
87%
6025 out of 6915 votes during the mandate.

Positions of SULÍK in EP general rankings.

questions
114th
motions
619th
reports
281st
report amendments
325th
opinions
323rd
speeches
174th
declarations
320th

Weighted estimate of activity calculated for SULÍK is 493.72 (+info).
These meters show the rank and the proportion to averaged values.

wgh. score
300th
Avg. State
88.81%
Avg. Group
111.52%
Avg. EP
97.42%

Mean productivity calculated for SULÍK is 2.55 (+info).

productivity
314th

Tables below show current number of activities registered by SULÍK.
Averages can be changed using the lists. Click on a chart to display the individual activities.

MEP values compared to averages in

139 78.33 60.92 37.06
3 115 97.23 46.99
382 476.33 456.62 177.08


0 1 1 1.19
7 8.67 5.62 9.01
3 7.67 5.69 2.11


0 0 0.77 1.92
8 9 4.31 10.39
538 524 401.69 372.37


342 262.67 204.77 39.47
80.47% 88.68% 92.81% 89.66%
87.13% 90.48% 91.85% 86.36%

Values of Richard SULÍK for each activity.
Average of ECR in Slovakia.
Average of all MEPs in Slovakia.
Average of ECR in the European Parliament.Evolution of activity along current term. Charts are zoomable by dragging the vertical red line horizontally.Richard Sulik - European Parliament docs

Answer - Single Market Information Tool (SMIT) - obtaining information in connection with the extension of a concession without opening tendering procedures for public procurement - E-007243/2017

Commission response
See question(s) : E-007243/2017

Source : © European Union, 2017 - EP

Otázka na písomné zodpovedanie - Pôsobenie talianskej mafie v Slovenskej republike - P-001465/2018

Otázka na písomné zodpovedanie P-001465/2018
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Written question - Code of conduct - dual quality food - E-001170/2018

Question for written answer E-001170/2018
to the Commission
Rule 130
Richard Sulík (ECR)

Source : © European Union, 2018 - EP

Otázka na písomné zodpovedanie - Odstránenie legislatívno-technickej chyby Slovenskej republiky v dohode CETA - E-001042/2018

Otázka na písomné zodpovedanie E-001042/2018
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Otázka na písomné zodpovedanie - Opätovné použitie "otvorených" dát podľa GDPR - E-001142/2018

Otázka na písomné zodpovedanie E-001142/2018
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Otázka na písomné zodpovedanie - Posudzovanie dvojitej kvality potravín ako nekalej obchodnej praktiky - E-001037/2018

Otázka na písomné zodpovedanie E-001037/2018
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Otázka na písomné zodpovedanie - Externý audit - operačné programy Ľudské zdroje a Výskum a inovácie - E-001041/2018

Otázka na písomné zodpovedanie E-001041/2018
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Rozpravy - Vykonávanie iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí v členských štátoch (rozprava) - Richard Sulík - Streda, 17. januára 2018 - Štrasburg - Prechodná verzia

Odpoveď - Nezávislosť národného energetického regulačného orgánu (ÚRSO) - E-000286/2018

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky : E-000286/2018

Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Otázka na písomné zodpovedanie - Vynútiteľnosť smernice o nekalých obchodných praktikách - P-001169/2018

Otázka na písomné zodpovedanie P-001169/2018
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Otázka na písomné zodpovedanie - Uplatňovanie smernice 2006/66/ES v Slovenskej republike (SR) - E-000983/2018

Otázka na písomné zodpovedanie E-000983/2018
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Odpoveď - Vysielanie pracovníkov v odvetví medzinárodnej dopravy - časové limity pre určenie vysielania a zmiernenie dopadov na malé a stredné podniky - E-007659/2017

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky : E-007659/2017

Zdroj : © Európska únia, 2017 - EP

Odpoveď - Implementácia nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov v Slovenskej republike (GDPR) - E-007436/2017

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky : E-007436/2017

Zdroj : © Európska únia, 2017 - EP

Odpoveď - E-mailová adresa ako osobný údaj a jej spracovanie internetovými obchodmi na základe nariadenia č. 2016/679 - E-007174/2017

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky : E-007174/2017

Zdroj : © Európska únia, 2017 - EP

Odpoveď - Ochrana zdravia a bezpečnosti pri práci - štatistika o mikropodnikoch - E-012066/2015

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky : E-012066/2015

Zdroj : © Európska únia, 2015 - EP

Rozpravy - Zloženie Európskeho parlamentu (rozprava) - Richard Sulík - Streda, 7. februára 2018 - Štrasburg - Prechodná verzia

Rozpravy - Vykonávanie sociálneho piliera (rozprava) - Richard Sulík - Streda, 13. decembra 2017 - Štrasburg - Revidované vydanie

Odpoveď - Informačný nástroj jednotného trhu (SMIT) - E-007658/2017

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky : E-007658/2017

Zdroj : © Európska únia, 2017 - EP

Odpoveď - Návrh novely Kódexu schengenských hraníc - vplyv na funkčnosť schengenského priestoru - E-007082/2017

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky : E-007082/2017

Zdroj : © Európska únia, 2017 - EP

Odpoveď - Novela Exekučného poriadku na Slovensku - E-003052/2017

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky : E-003052/2017

Zdroj : © Európska únia, 2017 - EP

Odpoveď - Schránkové spoločnosti - Balík mobility - E-004925/2017

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky : E-004925/2017

Zdroj : © Európska únia, 2017 - EP

Odpoveď - Vyslanie zamestnancov v medzinárodnej doprave - žiadosť o riešenie konkrétnych prípadov - E-004168/2017

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky : E-004168/2017

Zdroj : © Európska únia, 2017 - EP

Odpoveď - Pokračovanie konania o porušení práva EÚ v oblasti dopravy - Milog - E-004292/2017

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky : E-004292/2017

Zdroj : © Európska únia, 2017 - EP

Odpoveď - Návrh novej smernice o teste proporcionality - P-004909/2017

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky : P-004909/2017

Zdroj : © Európska únia, 2017 - EP

Otázka na písomné zodpovedanie - Kvalitatívne hodnotenie projektov financovaných z EÚ - E-000318/2018

Otázka na písomné zodpovedanie E-000318/2018
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP