Addendum

Richard SULÍK


EUROPEAN GROUP
ECR
COUNTRY
Slovakia
NATIONAL GROUP
Sloboda a Solidarita

MEPRANKING SCORE
35.5 (365th of 751 MEPs) +info
ATTENDANCE IN PLENARY SESSIONS +info
82%
202 out of 245 sessions attended.

PARTICIPATION IN ROLL-CALL VOTES +info
87%
7040 out of 8002 votes during the mandate.

Positions of SULÍK in EP general rankings.

written questions
91st
motions
697th
reports
285th
report amendments
191st
opinions
274th
speeches
173rd
declarations
316th

Weighted estimate of activity calculated for SULÍK is 553.17 (+info).
These meters show the rank and the proportion to averaged values.

wgh. score
247th
Avg. State
99.39%
Avg. Group
125.88%
Avg. EP
111.52%

Mean productivity calculated for SULÍK is 2.46 (+info).

productivity
282nd

Tables below show current number of activities registered by SULÍK.
Averages can be changed using the lists. Click on a chart to display the individual activities.

MEP values compared to averages in

165 91.67 68.15 39.55
1 129.67 108.85 51.58
395 488 465.38 184.02


0 1.33 1.15 1.28
10 11 6.69 10.65
3 7.67 5.69 2.13


0 1.67 1.31 2.08
10 11.67 5.46 12.93
799 680.33 399.08 386.31


653 444.67 298.46 59.38
82.45% 90.07% 93.38% 89.65%
87.98% 92.01% 92.03% 86.26%

Values of Richard SULÍK for each activity.
Average of ECR in Slovakia.
Average of all MEPs in Slovakia.
Average of ECR in the European Parliament.

Richard Sulik - European Parliament docs

Rozpravy - Prezentácia výročnej správy Dvora audítorov – 2017 (rozprava) - Richard Sulík - Streda, 24. októbra 2018 - Štrasburg - Prechodná verzia

Rozpravy - Hodnotenie Lisabonskej zmluvy (tematická rozprava) - Richard Sulík - Streda, 24. októbra 2018 - Štrasburg - Prechodná verzia

Rozpravy - Príprava zasadnutia Európskej rady, ktoré sa uskutoční 18. – 19. októbra 2018 (rozprava) - Richard Sulík - Utorok, 2. októbra 2018 - Štrasburg - Prechodná verzia

Odpoveď na otázku na písomné zodpovedanie - Kariérny postup úradníkov Komisie - E-004258/2018(ASW)

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky E-004258/2018

Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Videonahrávka vystúpenia poslanca - Prezentácia výročnej správy Dvora audítorov – 2017 (rozprava) - Richard Sulík - Streda, 24. októbra 2018 - 16:37 - Štrasburg

Trvanie videonahrávky : 1'13''
Túto videonahrávku si môžete stiahnuť vo formáte MP4 (14Mb) alebo vo formáte WMV (18Mb)

Odmietnutie zodpovednosti : Tlmočenie rozpráv slúži na uľahčenie komunikácie a nepredstavuje autentický záznam. Za autentický záznam možno považovať len originálny prejav alebo jeho revidovaný písaný preklad.
Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Videonahrávka vystúpenia poslanca - Hodnotenie Lisabonskej zmluvy (tematická rozprava) - Richard Sulík - Streda, 24. októbra 2018 - 15:19 - Štrasburg

Trvanie videonahrávky : 2'13''
Túto videonahrávku si môžete stiahnuť vo formáte MP4 (26Mb) alebo vo formáte WMV (34Mb)

Odmietnutie zodpovednosti : Tlmočenie rozpráv slúži na uľahčenie komunikácie a nepredstavuje autentický záznam. Za autentický záznam možno považovať len originálny prejav alebo jeho revidovaný písaný preklad.
Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Otázka na písomné zodpovedanie - Notifikovanie možnej nedovolenej štátnej pomoci - P-005349/2018

Otázka na písomné zodpovedanie P-005349/2018
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Odpoveď na otázku na písomné zodpovedanie - Konania o porušení práva Únie týkajúce sa smernice Rady 92/83/EHS voči Rakúsku a Chorvátsku - E-004470/2018(ASW)

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky E-004470/2018

Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Odpoveď na otázku na písomné zodpovedanie - Pojem "malý liehovar" podľa smernice Rady 92/83/EHS - P-004771/2018(ASW)

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky P-004771/2018

Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Rozpravy - Minimálny príjem pre spravodlivú Európu: právo pre občanov (tematická rozprava) - Richard Sulík - Streda, 3. októbra 2018 - Štrasburg - Prechodná verzia

Otázka na písomné zodpovedanie - Nedostatočne zodpovedaná otázka E-004257/2018 - E-005106/2018

Otázka na písomné zodpovedanie E-005106/2018
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Otázka na písomné zodpovedanie - Posúdenie oprávnenosti oznamovateľa podľa návrhu smernice o ochrane osôb nahlasujúcich porušenia práva Únie - E-005076/2018

Otázka na písomné zodpovedanie E-005076/2018
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Rozpravy - Požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov a konkrétne pravidlá v oblasti vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy - Maximálne denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a časy odpočinku a určovanie polohy prostredníctvom tachografov - Prispôsobenie vývoju v odvetví cestnej dopravy (rozprava) - Richard Sulík - Utorok, 3. júla 2018 - Štrasburg - Revidované vydanie

Rozpravy - Požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov a konkrétne pravidlá v oblasti vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy - Maximálne denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a časy odpočinku a určovanie polohy prostredníctvom tachografov - Prispôsobenie vývoju v odvetví cestnej dopravy (rozprava) - Richard Sulík - Utorok, 3. júla 2018 - Štrasburg - Revidované vydanie

Rozpravy - Závery zo zasadnutia Európskej rady z 28. – 29. júna 2018 (rozprava) - Richard Sulík - Utorok, 3. júla 2018 - Štrasburg - Revidované vydanie

Rozpravy - Závery zo zasadnutia Európskej rady z 28. – 29. júna 2018 (rozprava) - Richard Sulík - Utorok, 3. júla 2018 - Štrasburg - Revidované vydanie

Otázka na písomné zodpovedanie - Rekreačný bonus zamestnanca v Maďarsku - E-004798/2018

Otázka na písomné zodpovedanie E-004798/2018
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Odpoveď na otázku na písomné zodpovedanie - Študenti medicíny - E-004135/2018(ASW)

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky E-004135/2018

Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Odpoveď na otázku na písomné zodpovedanie - Kritériá na výber uchádzačov pre DiscoverEU - E-004257/2018(ASW)

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky E-004257/2018

Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Otázka na písomné zodpovedanie - Reforma voľby sudcov Ústavného súdu v Slovenskej republike - E-004773/2018

Otázka na písomné zodpovedanie E-004773/2018
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Otázka na písomné zodpovedanie - Reforma voľby policajného prezidenta a reorganizácie policajnej inšpekcie v Slovenskej republike - E-004774/2018

Otázka na písomné zodpovedanie E-004774/2018
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Odpoveď - Návrhy štyroch projektov - informatizácia Slovenskej republiky - E-004232/2018

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky : E-004232/2018

Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Videonahrávka vystúpenia poslanca - Minimálny príjem pre spravodlivú Európu: právo pre občanov (rozprava) - Richard Sulík - Streda, 3. októbra 2018 - 16:18 - Štrasburg

Trvanie videonahrávky : 1'34''
Túto videonahrávku si môžete stiahnuť vo formáte MP4 (18Mb) alebo vo formáte WMV (25Mb)

Odmietnutie zodpovednosti : Tlmočenie rozpráv slúži na uľahčenie komunikácie a nepredstavuje autentický záznam. Za autentický záznam možno považovať len originálny prejav alebo jeho revidovaný písaný preklad.
Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Videonahrávka vystúpenia poslanca - Príprava zasadnutia Európskej rady, ktoré sa uskutoční 18. – 19. októbra 2018 (rozprava) - Richard Sulík - Utorok, 2. októbra 2018 - 10:33 - Štrasburg

Trvanie videonahrávky : 1'10''
Túto videonahrávku si môžete stiahnuť vo formáte MP4 (13Mb) alebo vo formáte WMV (18Mb)

Odmietnutie zodpovednosti : Tlmočenie rozpráv slúži na uľahčenie komunikácie a nepredstavuje autentický záznam. Za autentický záznam možno považovať len originálny prejav alebo jeho revidovaný písaný preklad.
Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Odpoveď - Opakované použitie dát verejného sektora obsahujúcich osobné údaje - pokračovanie otázky E-1142/18 - E-003315/2018

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky : E-003315/2018

Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP