Addendum

Richard SULÍK


EUROPEAN GROUP
ECR
COUNTRY
Slovakia
NATIONAL GROUP
Sloboda a Solidarita

MEPRANKING SCORE
34 (368th of 750 MEPs) +info
ATTENDANCE IN PLENARY SESSIONS +info
82%
195 out of 237 sessions attended.

PARTICIPATION IN ROLL-CALL VOTES +info
87%
6736 out of 7686 votes during the mandate.

Positions of SULÍK in EP general rankings.

questions
96th
motions
694th
reports
269th
report amendments
148th
opinions
314th
speeches
172nd
declarations
316th

Weighted estimate of activity calculated for SULÍK is 544.89 (+info).
These meters show the rank and the proportion to averaged values.

wgh. score
250th
Avg. State
99.47%
Avg. Group
125.96%
Avg. EP
111.51%

Mean productivity calculated for SULÍK is 2.49 (+info).

productivity
293rd

Tables below show current number of activities registered by SULÍK.
Averages can be changed using the lists. Click on a chart to display the individual activities.

MEP values compared to averages in

158 88.67 66.54 38.84
1 126 107.38 50.14
391 485.33 463.69 181.07


0 1.33 1.15 1.26
8 10.33 6.23 9.99
3 7.67 5.69 2.13


0 0.67 1 2.01
10 11 5.23 12.38
723 472.33 320.15 321.66


577 408.33 280.92 55.07
82.28% 90.44% 93.57% 89.93%
87.64% 92.26% 92.3% 86.6%

Values of Richard SULÍK for each activity.
Average of ECR in Slovakia.
Average of all MEPs in Slovakia.
Average of ECR in the European Parliament.Evolution of activity along current term.Richard Sulik - European Parliament docs

Rozpravy - Vysielanie pracovníkov v rámci poskytovania služieb (rozprava) - Richard Sulík - Utorok, 29. mája 2018 - Štrasburg - Revidované vydanie

Rozpravy - Test proporcionality pred prijatím novej regulácie povolaní (rozprava) - Richard Sulík - Streda, 13. júna 2018 - Štrasburg - Revidované vydanie

Odpoveď - Možný únos vietnamského občana slovenským vládnym špeciálom - E-002628/2018

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky : E-002628/2018

Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Odpoveď - Nedostatočná odpoveď na otázku P-003926/2018 - P-004256/2018

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky : P-004256/2018

Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Otázka na písomné zodpovedanie - Konania o porušení práva Únie týkajúce sa smernice Rady 92/83/EHS voči Rakúsku a Chorvátsku - E-004470/2018

Otázka na písomné zodpovedanie E-004470/2018
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Rozpravy - Vplyv premiestňovania výroby na pracovníkov a regióny (rozprava) - Richard Sulík - Streda, 30. mája 2018 - Štrasburg - Revidované vydanie

Rozpravy - Rokovanie pred prvým čítaním v Parlamente (schválenie) (článok 69c rokovacieho poriadku) - Richard Sulík - Streda, 30. mája 2018 - Štrasburg - Revidované vydanie

Odpoveď - Elektronická forma zmluvy alebo iného právneho aktu podľa GDPR - E-003163/2018

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky : E-003163/2018

Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Otázka na písomné zodpovedanie - Kariérny postup úradníkov Komisie - E-004258/2018

Otázka na písomné zodpovedanie E-004258/2018
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Otázka na písomné zodpovedanie - Kritériá na výber uchádzačov pre DiscoverEU - E-004257/2018

Otázka na písomné zodpovedanie E-004257/2018
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Otázka na písomné zodpovedanie - Návrhy štyroch projektov - informatizácia Slovenskej republiky - E-004232/2018

Otázka na písomné zodpovedanie E-004232/2018
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Otázka na písomné zodpovedanie - Nedostatočná odpoveď na otázku P-003926/2018 - P-004256/2018

Otázka na písomné zodpovedanie P-004256/2018
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Odpoveď - eHealth - pokračovanie otázky E-002769/2016 - E-002701/2018

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky : E-002701/2018

Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Odpoveď - Súkromná výroba destilátu - P-003926/2018

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky : P-003926/2018

Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Odpoveď - Výročná správa OLAFu - E-003207/2018

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky : E-003207/2018

Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Odpoveď - Operačný program Výskum a inovácie v Slovenskej republike v období 2014 – 2020 - E-003417/2018

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky : E-003417/2018

Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Odpoveď - Duálna kvalita výrobkov - počet dotknutých produktov - P-003230/2018

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky : P-003230/2018

Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Otázka na písomné zodpovedanie - Študenti medicíny - E-004135/2018

Otázka na písomné zodpovedanie E-004135/2018
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Odpoveď - Oprávnenosť externých auditov využívaných pri čerpaní eurofondov - E-002829/2018

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky : E-002829/2018

Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Rozpravy - Dokončenie tretieho programu makroekonomických úprav pre Grécko (rozprava) - Richard Sulík - Streda, 4. júla 2018 - Štrasburg - Prechodná verzia

Otázka na písomné zodpovedanie - Súkromná výroba destilátu - P-003926/2018

Otázka na písomné zodpovedanie P-003926-18
nullKomisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Otázka na písomné zodpovedanie - Operačný program Výskum a inovácie v Slovenskej republike v období 2014 – 2020 - E-003417/2018

Otázka na písomné zodpovedanie E-003417-18
nullKomisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Odpoveď - Operačný program OPIS na Slovensku - E-002732/2018

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky : E-002732/2018

Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Odpoveď - Transferové oceňovanie v práve EÚ - E-002557/2018

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky : E-002557/2018

Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Rozpravy - Požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov a konkrétne pravidlá v oblasti vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy - Maximálne denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a časy odpočinku a určovanie polohy prostredníctvom tachografov - Prispôsobenie vývoju v odvetví cestnej dopravy (rozprava) - Richard Sulík - Utorok, 3. júla 2018 - Štrasburg - Prechodná verzia