Addendum

Richard SULÍK


EUROPEAN GROUP
ECR
COUNTRY
Slovakia
NATIONAL GROUP
Sloboda a Solidarita

MEPRANKING SCORE
32 (381st of 751 MEPs) +info
ATTENDANCE IN PLENARY SESSIONS +info
81%
191 out of 233 sessions attended.

PARTICIPATION IN ROLL-CALL VOTES +info
87%
6665 out of 7585 votes during the mandate.

Positions of SULÍK in EP general rankings.

questions
97th
motions
695th
reports
325th
report amendments
266th
opinions
308th
speeches
173rd
declarations
318th

Weighted estimate of activity calculated for SULÍK is 491.87 (+info).
These meters show the rank and the proportion to averaged values.

wgh. score
279th
Avg. State
92.12%
Avg. Group
117.33%
Avg. EP
102.86%

Mean productivity calculated for SULÍK is 2.72 (+info).

productivity
302nd

Tables below show current number of activities registered by SULÍK.
Averages can be changed using the lists. Click on a chart to display the individual activities.

MEP values compared to averages in

151 84 65.08 38.01
1 122.67 104.85 49.31
391 484.33 462.31 179.76


0 1.33 1.08 1.26
8 10.33 6.15 9.73
3 7.67 5.69 2.13


0 0.33 0.85 1.98
8 10 4.77 11.96
660 565.33 415.54 385.33


552 385.67 270 52.61
81.97% 90.41% 93.5% 89.82%
87.87% 92.44% 92.31% 86.52%

Values of Richard SULÍK for each activity.
Average of ECR in Slovakia.
Average of all MEPs in Slovakia.
Average of ECR in the European Parliament.Evolution of activity along current term.Richard Sulik - European Parliament docs

Rozpravy - Vysielanie pracovníkov v rámci poskytovania služieb (rozprava) - Richard Sulík - Utorok, 29. mája 2018 - Štrasburg - Prechodná verzia

Rozpravy - Požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov a konkrétne pravidlá v oblasti vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy - Maximálne denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a časy odpočinku a určovanie polohy prostredníctvom tachografov - Prispôsobenie vývoju v odvetví cestnej dopravy (rozprava) - Richard Sulík - Utorok, 3. júla 2018 - Štrasburg - Prechodná verzia

Rozpravy - Požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov a konkrétne pravidlá v oblasti vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy - Maximálne denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a časy odpočinku a určovanie polohy prostredníctvom tachografov - Prispôsobenie vývoju v odvetví cestnej dopravy (rozprava) - Richard Sulík - Utorok, 3. júla 2018 - Štrasburg - Prechodná verzia

Rozpravy - Závery zo zasadnutia Európskej rady z 28. – 29. júna 2018 (rozprava) - Richard Sulík - Utorok, 3. júla 2018 - Štrasburg - Prechodná verzia

Rozpravy - Závery zo zasadnutia Európskej rady z 28. – 29. júna 2018 (rozprava) - Richard Sulík - Utorok, 3. júla 2018 - Štrasburg - Prechodná verzia

Rozpravy - Test proporcionality pred prijatím novej regulácie povolaní (rozprava) - Richard Sulík - Streda, 13. júna 2018 - Štrasburg - Prechodná verzia

Rozpravy - Dokončenie tretieho programu makroekonomických úprav pre Grécko (rozprava) - Richard Sulík - Streda, 4. júla 2018 - Štrasburg - Prechodná verzia

Odpoveď - Vymáhateľnosť smernice o nekalých obchodných praktikách - neexistujúci orgán dozoru v SR pre oblasť potravín - E-002201/2018

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky : E-002201/2018

Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Otázka na písomné zodpovedanie - Opakované použitie dát verejného sektora obsahujúcich osobné údaje - pokračovanie otázky E-1142/18 - E-003315/2018

Otázka na písomné zodpovedanie E-003315/2018
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Written question - 2014-2020 Operational Programme 'Research and Innovation' in Slovakia - E-003417/2018

Question for written answer E-003417/2018
to the Commission
Rule 130
Richard Sulík (ECR)

Source : © European Union, 2018 - EP

Videonahrávka vystúpenia poslanca - Dokončenie tretieho programu makroekonomických úprav pre Grécko (rozprava) - Richard Sulík - Streda, 4. júla 2018 - 16:57 - Štrasburg

Trvanie videonahrávky : 1'23''
Túto videonahrávku si môžete stiahnuť vo formáte MP4 (16Mb) alebo vo formáte WMV (21Mb)

Odmietnutie zodpovednosti : Tlmočenie rozpráv slúži na uľahčenie komunikácie a nepredstavuje autentický záznam. Za autentický záznam možno považovať len originálny prejav alebo jeho revidovaný písaný preklad.
Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Videonahrávka vystúpenia poslanca - Požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov a konkrétne pravidlá v oblasti vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy - Maximálne denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a časy odpočinku a určovanie polohy prostredníctvom tachografov - Prispôsobenie vývoju v odvetví cestnej dopravy (rozprava) - Richard Sulík - Utorok, 3. júla 2018 - 19:07 - Štrasburg

Trvanie videonahrávky : 1'40''
Túto videonahrávku si môžete stiahnuť vo formáte MP4 (19Mb) alebo vo formáte WMV (26Mb)

Odmietnutie zodpovednosti : Tlmočenie rozpráv slúži na uľahčenie komunikácie a nepredstavuje autentický záznam. Za autentický záznam možno považovať len originálny prejav alebo jeho revidovaný písaný preklad.
Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Videonahrávka vystúpenia poslanca - Požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov a konkrétne pravidlá v oblasti vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy - Maximálne denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a časy odpočinku a určovanie polohy prostredníctvom tachografov - Prispôsobenie vývoju v odvetví cestnej dopravy (rozprava) - Richard Sulík - Utorok, 3. júla 2018 - 18:40 - Štrasburg

Trvanie videonahrávky : 31''
Túto videonahrávku si môžete stiahnuť vo formáte MP4 (6Mb) alebo vo formáte WMV (8Mb)

Odmietnutie zodpovednosti : Tlmočenie rozpráv slúži na uľahčenie komunikácie a nepredstavuje autentický záznam. Za autentický záznam možno považovať len originálny prejav alebo jeho revidovaný písaný preklad.
Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Videonahrávka vystúpenia poslanca - Závery zo zasadnutia Európskej rady z 28. – 29. júna 2018 (rozprava) - Richard Sulík - Utorok, 3. júla 2018 - 16:26 - Štrasburg

Trvanie videonahrávky : 37''
Túto videonahrávku si môžete stiahnuť vo formáte MP4 (7Mb) alebo vo formáte WMV (9Mb)

Odmietnutie zodpovednosti : Tlmočenie rozpráv slúži na uľahčenie komunikácie a nepredstavuje autentický záznam. Za autentický záznam možno považovať len originálny prejav alebo jeho revidovaný písaný preklad.
Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Videonahrávka vystúpenia poslanca - Závery zo zasadnutia Európskej rady z 28. – 29. júna 2018 (rozprava) - Richard Sulík - Utorok, 3. júla 2018 - 16:24 - Štrasburg

Trvanie videonahrávky : 1'56''
Túto videonahrávku si môžete stiahnuť vo formáte MP4 (22Mb) alebo vo formáte WMV (30Mb)

Odmietnutie zodpovednosti : Tlmočenie rozpráv slúži na uľahčenie komunikácie a nepredstavuje autentický záznam. Za autentický záznam možno považovať len originálny prejav alebo jeho revidovaný písaný preklad.
Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Otázka na písomné zodpovedanie - Výročná správa OLAFu - E-003207/2018

Otázka na písomné zodpovedanie E-003207/2018
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Otázka na písomné zodpovedanie - Elektronická forma zmluvy alebo iného právneho aktu podľa GDPR - E-003163/2018

Otázka na písomné zodpovedanie E-003163/2018
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Otázka na písomné zodpovedanie - Duálna kvalita výrobkov - počet dotknutých produktov - P-003230/2018

Otázka na písomné zodpovedanie P-003230/2018
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Rozpravy - Vplyv premiestňovania výroby na pracovníkov a regióny (rozprava) - Richard Sulík - Streda, 30. mája 2018 - Štrasburg - Prechodná verzia

Rozpravy - Rokovanie pred prvým čítaním v Parlamente (schválenie) (článok 69c rokovacieho poriadku) - Richard Sulík - Streda, 30. mája 2018 - Štrasburg - Prechodná verzia

Odpoveď - Prístup k dokumentom orgánov EÚ - P-002556/2018

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky : P-002556/2018

Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Odpoveď - Neskorá transpozícia smernice 2015/2302/ES v Slovenskej republike - E-001466/2018

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky : E-001466/2018

Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Odpoveď - Efektívnosť poľnohospodárskych dotácií na Slovensku - E-002010/2018

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky : E-002010/2018

Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Videonahrávka vystúpenia poslanca - Test proporcionality pred prijatím novej regulácie povolaní - Richard Sulík - Streda, 13. júna 2018 - 18:10 - Štrasburg

Trvanie videonahrávky : 2'23''
Túto videonahrávku si môžete stiahnuť vo formáte MP4 (27Mb) alebo vo formáte WMV (37Mb)

Odmietnutie zodpovednosti : Tlmočenie rozpráv slúži na uľahčenie komunikácie a nepredstavuje autentický záznam. Za autentický záznam možno považovať len originálny prejav alebo jeho revidovaný písaný preklad.
Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Odpoveď - Opätovné použitie "otvorených" dát podľa GDPR - E-001142/2018

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky : E-001142/2018

Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP