Addendum
Greece

(21 active MEPs)
Order by:  


Nikos
ANDROULAKIS
Nikolaos
CHOUNTIS
Kostas
CHRYSOGONOS
Georgios
EPITIDEIOS
Lampros
FOUNTOULIS
Giorgos
GRAMMATIKAKIS
Eva
KAILI
Manolis
KEFALOGIANNIS
Stelios
KOULOGLOU
Kostadinka
KUNEVA
Miltiadis
KYRKOS
Georgios
KYRTSOS
Notis
MARIAS
Konstantinos
PAPADAKIS
Dimitrios
PAPADIMOULIS
Sofia
SAKORAFA
Maria
SPYRAKI
Eleftherios
SYNADINOS
Elissavet
VOZEMBERG-VRIONIDI
Theodoros
ZAGORAKIS
Sotirios
ZARIANOPOULOS

List of INACTIVE. MEPs who already ended their mandate.

Emmanouil
GLEZOS


End of mandate:
July 8, 2015
Georgios
KATROUGKALOS


End of mandate:
January 26, 2015